Επιλέξτε γλώσσα


PRODUCTS

Τσίτσος - Κλίμα - Σεμινάρια

Τσίτσος - Κλίμα - δωρεάν software

Τσίτσος - Κλίμα - Τεχνική βιβλιοθήκη

MY CART

The cart is empty

Products

HIWARM COMPACT

Code: HEAT PUMP

Short Description

BLDC inverter multifunctional heat pumps, package type, air condensation; outdoor installation. R-410 Refrigerant.

Cooling Capacity: 10 - 29 kW

Heating Capacity: 10 - 34 kW

AVAILABLE VERSIONS

  • 5 models
  • Cooling/ heating
  • DHW production of up to 58 oC water temperature
  • Total Heat Recovery
  • Incorporable hydraulic kit (expansion tank, buffer tank etc.). The water pump inside the units is standard (included in all the available versions).

PRODUCT ADVANTAGES

  • BLDC compressor
  • Total heat recovery for DHW production
  • Twin rotary or scroll compressor activated by an electronically-controlled BLDC motor
  • Electronically controlled electric expansion valve
  • Modulating hydraulic pumps with a stainless steel impeller

Member Login