Επιλέξτε γλώσσα


PRODUCTS

Τσίτσος - Κλίμα - Σεμινάρια

Τσίτσος - Κλίμα - δωρεάν software

Τσίτσος - Κλίμα - Τεχνική βιβλιοθήκη

MY CART

The cart is empty

Products

LCP

Code: HEAT PUMP

Short Description

Multifunctional heat pumps, package type, dissipation with air, outdoor installation. R-410 Refrigerant.

Cooling Capacity: 50 - 320 kW

Heating Capacity: 50 - 343 kW

AVAILABLE VERSIONS

 • 16 models
 • Cooling
 • Cooling/ heating
 • DHW production of up to 50 oC water temperature
 • Total heat recovery
 • For 2-pipe systems
 • For 4-pipe systems
 • Standard execution
 • Low noise execution
 • Inverter water pump available as an option
 • Incorporable hydraulic kit (expansion tank, buffer tank, water pumps etc.)

PRODUCT ADVANTAGES

 • Eurovent certification
 • 2 cooling circuit
 • 2 or 4 compressors
 • Incorporaple hydronic unit
 • Electronically controlled electric expansion valve

Member Login