Επιλέξτε γλώσσα


PRODUCTS

Τσίτσος - Κλίμα - Σεμινάρια

Τσίτσος - Κλίμα - δωρεάν software

Τσίτσος - Κλίμα - Τεχνική βιβλιοθήκη

MY CART

The cart is empty

Products

MCP

Code: HEAT PUMP

Short Description

Multifunctional heat pumps, package type, dissipation with air, outdoor installation. Τhe MCP units come in many models for selecting the most appropriate according to the exact requirements of the application. R-410 Refrigerant.

Cooling Capacity: 7 - 41 kW

Heating Capacity: 7 - 48 kW

AVAILABLE VERSIONS

 • 14 models
 • Cooling/ heating
 • DHW production with water temperature up to 60 οC
 • total heat recovery
 • standard execution
 • low noise execution
 • Inverter water pump available as an option
 • Incorporable hydraulic kit (expansion tank, buffer tank, water pump etc.).

PRODUCT ADVANTAGES

 • Eurovent certification
 • 1 cooling circuit
 • 1 or 2 compressors
 • Electronically controlled electric expansion valve

Member Login