Επιλέξτε γλώσσα


PRODUCTS

Τσίτσος - Κλίμα - Σεμινάρια

Τσίτσος - Κλίμα - δωρεάν software

Τσίτσος - Κλίμα - Τεχνική βιβλιοθήκη

MY CART

The cart is empty

Products

FOR PASSIVE COOLING SYSTEMS

DEHUMIDIFIERS FOR PASSIVE COOLING SYSTEMS

GH - HIDROS

The dehumidifiers GH series are high performance units, properly designed to operate in combination with passive cooling systems. The GH series are suitable for false ceiling and ducted applications. All units are provided with air filter, stainless steel drip tray, pre and post cooling coil and built-in microprocessor control.

Capacity of dehumidification: 20 - 164 L/24h

GHE - HIDROS

The dehumidifiers with heat recovery of high efficiency series GHE were designed to provide dehumidification and fresh air in a residential area with very high energy efficiency, combined with radiant cooling systems.


Capacity: 30 - 62 L/24h

FHE - HIdROS

The dehumidiers with heat recovery of high efciency series FHE were designed to provide dehumidication and fresh air in a residential area with very high energy efciency, combined with radiant cooling systems.

Capacity οf dehumidification: 30 - 62 L/24h

RSO/RSE - HiDew

Τhe horizontal ductable dehumidifiers for drop ceilings of the RSO/RSE series are designed for civil, residential and commercial environments with high latent load that require 24hrs/day operation. These are particularly suitable for buildings cooled by radiant systems, such as flooring, walls or ceiling.

Air flow rate: 250 – 600 m3/h
Capacity of dehumidification: 20 – 48 L/day

Εμφάνιση προϊόντων ανα σελίδα