Επιλέξτε γλώσσα


PRODUCTS

Τσίτσος - Κλίμα - Σεμινάρια

Τσίτσος - Κλίμα - δωρεάν software

Τσίτσος - Κλίμα - Τεχνική βιβλιοθήκη

MY CART

The cart is empty

TECHNICAL ARTICLES

Αντλίες Θερμότητας

Πρόσω ολοταχώς για Αντλίες Θερμότητας

Read more...

Αντλίες Θερμότητας στην Ε.Ε.

Οι Αντλίες Θερμότητας στην καρδιά της Ε.Ε. 

Για την αντιμετώπιση επίκαιρων και κρίσιμων προκλήσεων, όπως αυτό της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής βιωσιμότητας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της δρομολόγησαν μια ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική θέτοντας σαφείς στόχους για το 2020, 2030 και 2050. 

Στα πλαίσια αυτής της ενεργειακής πολιτικής, η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ε.Ε., είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει την πορεία που έχει τεθεί για την επίτευξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας μέσω  της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης. 

Read more...

Σύγκριση κόστους θέρμανσης

Σύγκριση κόστους θέρμανσης απο διάφορες τεχνολογίες
(Πηγή: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Read more...

Heat Pumps in high temperatures

This technical article exists only in Greek language.

Read more...

Multifunctional Heat Pumps

This technical article exists only in Greek language.

Read more...

Legionella Pneumophila

Legionella Pneumophila

Μορφολογία. Λεπτό, μακρύ, πολύμορφο, βακτηρίδιο, διαστάσεων 0,5-0,7 χ 2 -20 μm κινούμενο με βλεφαρίδες, άσπορο, αερόβιο. Χρωματίζεται με την πρώτη χρωστική,δηλαδή με τη σαφρανίνη. Για το λόγο αυτό δεν αναγνωρίζεται στην άμεση μικροσκοπική εξέταση κλινικού δείγματος.

Οικολογία. Επιδημιολογία. Οι λεγιονέλλες απομονώνονται από τα επιφανειακά νερά λιμνών και ποταμών
καθώς και από τη λάσπη των. Απομονώνονται επίσης από το ζεστό και κρύο νερό οικιακής χρήσεως, από το
νερό πύργων ψύξεως νερού των συστημάτων κλιματισμού, από τις βάνες και τις ντουσιέρες.
Σε όλες σχεδόν τις επιδημίες που μελετήθηκαν η πηγή βρέθηκε να είναι το νερό και ο τρόπος μεταδόσεως η εισπνοή σταγονιδίων.

Read more...

Αντλίες Θερμότητας

Γεωθερμικός Κλιματισμός - Αντλίες Θερμότητας νερού - νερού

Read more...

Geothermal in air-conditioning

This technical article exists only in Greek language.

Read more...

Θέματα Τεχνολογίας

Η συμπεριφορά των κλιματιστικών και οδηγίες για συνθήκες καύσωνος

  Είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε στις συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος (συνθήκες καύσωνος) την συμπεριφορά των κλιματιστικών συσκευών.
    Όλοι οι κατασκευαστές δίδουν τις αποδόσεις των κλιματιστικών το καλοκαίρι για θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C, και το χειμώνα για 7°C. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία ξεπεράσει τους 35°C, μειώνεται η απόδοση του μηχανήματος. Για θερμοκρασίες γύρω στους 45°C, η απόδοση μηδενίζεται ανάλογα με το ψυκτικό ρευστό. 
    Στην περίπτωση πολύ υψηλών θερμοκρασιών και ενώ εργάζονται οι συσκευές δεν μειώνεται η θερμοκρασία χώρου. Τέτοιο φαινόμενο παρατηρήθηκε στον καύσωνατου 1987.

Read more...

Θέματα Τεχνολογίας

Προστασία υδραυλικών δικτύων από πάγωμα

Α. Προστασία εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης

Β. Προστασία υδραυλικών εγκαταστάσεων

Γ. Προστασία ηλιακών θερμοσιφώνων

Δ. Προστασία κλιματιστικών συσκευών

Read more...

Τεχνολογία

Η συντήρηση των κλιματιστικών συσκευών (after sales service) 

 Το πλήθος των κλιματιστικών συσκευών που τοποθετούνται στην Ελλάδα σε κατοικίες και επιχειρήσεις συνεχώς αυξάνει. Ένα πρόβλημα που απασχολεί τον χρήστη μιας τέτοιας συσκευής είναι ο έλεγχος της και η αποκατάσταση των βλαβών της μετά την πώληση (after sales service). Είναι σημαντικός ο έλεγχος των συσκευών αυτών και για λόγους υγείας των χρηστών.

Read more...