Επιλέξτε γλώσσα


ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τσίτσος - Κλίμα - Σεμινάρια

Τσίτσος - Κλίμα - δωρεάν software

Τσίτσος - Κλίμα - Τεχνική βιβλιοθήκη

ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ

Το καλάθι σας είναι άδειο

Αντλίες Θερμότητας

Πρόσω ολοταχώς για Αντλίες Θερμότητας

Περισσότερα...

Αντλίες Θερμότητας στην Ε.Ε.

Οι Αντλίες Θερμότητας στην καρδιά της Ε.Ε. 

Για την αντιμετώπιση επίκαιρων και κρίσιμων προκλήσεων, όπως αυτό της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής βιωσιμότητας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της δρομολόγησαν μια ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική θέτοντας σαφείς στόχους για το 2020, 2030 και 2050. 

Στα πλαίσια αυτής της ενεργειακής πολιτικής, η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ε.Ε., είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει την πορεία που έχει τεθεί για την επίτευξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας μέσω  της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης. 

Περισσότερα...

Σύγκριση κόστους θέρμανσης

Σύγκριση κόστους θέρμανσης απο διάφορες τεχνολογίες
(Πηγή: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Περισσότερα...

Αντλίες Θερμότητας

Αντλίες Θερμότητας αέρος-νερού υψηλών θερμοκρασιών

δυο κυκλωμάτων συμπίεσης (σύστημα cascade)

   Στις μέρες μας προέκυψε η ανάγκη αντικατάστασης των λεβητοστασίων καύσης πετρελαίου με αντλίες θερμότητας οι οποίες θα εργαστούν σε δίκτυα κεντρικής θέρμανσης στα οποία θα παραμείνουν τα θερμαντικά σώματα.

   Επειδή για να αποδώσουν τα στατικά θερμαντικά σώματα σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις απαιτούνται θερμοκρασίες ζεστού νερού της τάξεως των 80 °C, προσπαθούν οι παραγωγοί αντλιών θερμότητας αέρος νερού να δημιουργήσουν τις ανάλογες συσκευές. Έτσι επανήλθαν πάλι διατάξεις συνδέσεως κλιμακωτού καταρράκτη (cascade) οι οποίες παλαιοτέρα εφαρμόζοντο για τον υποβιβασμό των θερμοκρασιών ψύξης και τις οποίες θα αναλύσουμε παρακάτω. 

Περισσότερα...

Αντλίες Θερμότητας

   Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού πολλαπλών λειτουργιών

(Multifunctional units)

 Η επιτακτική αύξηση της ανάγκης για µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και αύξηση της παραγόµενης απόδοσης για την ψύξη, την θέρµανση και την παραγωγή νερού χρήσης συνδυασµένη µε την απαίτηση της ανεξάρτητης λειτουργίας σε κάθε περίοδο, οδήγησε στο να κατασκευάσουμε αντλίες θερµότητας πολλαπλών λειτουργιών µε ολική ανάκτηση θερµότητας.

   Στην ολική ανάκτηση θερµότητας όλη η θερµική ισχύς από την αφυπερθέρµανση – συµπύκνωση και υπόψυξη µεταφέρεται, κατά τη λειτουργία της ψύξης, στο παραγόµενο ζεστό νερό χρήσης. Στην µερική ανάκτηση µεταφέρεται στο ζεστό νερό χρήσης µόνο η θερµότητα αφυπερθέρµανσης, περίπου 40% της ολικής απορριπτόµενης θερµότητας από τον συµπυκνωτή. Είναι απαραίτητη, µετά την αντλία θερµότητας, η τοποθέτηση δοχείου αποθήκευσης ζεστού νερού, αντλίας νερού χρήσης, καθώς και του σχετικού συστήµατος αυτοµατισµού.

Περισσότερα...

Legionella Pneumophila

Legionella Pneumophila

Μορφολογία. Λεπτό, μακρύ, πολύμορφο, βακτηρίδιο, διαστάσεων 0,5-0,7 χ 2 -20 μm κινούμενο με βλεφαρίδες, άσπορο, αερόβιο. Χρωματίζεται με την πρώτη χρωστική,δηλαδή με τη σαφρανίνη. Για το λόγο αυτό δεν αναγνωρίζεται στην άμεση μικροσκοπική εξέταση κλινικού δείγματος.

Οικολογία. Επιδημιολογία. Οι λεγιονέλλες απομονώνονται από τα επιφανειακά νερά λιμνών και ποταμών
καθώς και από τη λάσπη των. Απομονώνονται επίσης από το ζεστό και κρύο νερό οικιακής χρήσεως, από το
νερό πύργων ψύξεως νερού των συστημάτων κλιματισμού, από τις βάνες και τις ντουσιέρες.
Σε όλες σχεδόν τις επιδημίες που μελετήθηκαν η πηγή βρέθηκε να είναι το νερό και ο τρόπος μεταδόσεως η εισπνοή σταγονιδίων.

Περισσότερα...

Αντλίες Θερμότητας

Γεωθερμικός Κλιματισμός - Αντλίες Θερμότητας νερού - νερού

Περισσότερα...

Αντλίες θερμότητας

Γεωθερμικός Κλιματισμός - Αντλίες Θερμότητας εδάφους-νερού

  Το ενδιαφέρον για την αντλία θερμότητας ως πηγή θέρμανσης, έχει σταθερά αυξηθεί από τα μέσα της δεκαετίας του ’90. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, αφού αποτελεί την πιο φιλική προς το περιβάλλον (και την πιο συμφέρουσα) πηγή θέρμανσης για οικίες και επιχειρήσεις. Παρακάτω δίδονται απαντήσεις σε ερωτήματα που μπορούν να προκύψουν σχετικά με την τεχνολογία, τη λειτουργία, τα εξαρτήματα και την εγκατάσταση της αντλίας θερμότητας, το κόστος λειτουργίας, τη συντήρηση κλπ.

Περισσότερα...

Θέματα Τεχνολογίας

Η συμπεριφορά των κλιματιστικών και οδηγίες για συνθήκες καύσωνος

  Είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε στις συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος (συνθήκες καύσωνος) την συμπεριφορά των κλιματιστικών συσκευών.
    Όλοι οι κατασκευαστές δίδουν τις αποδόσεις των κλιματιστικών το καλοκαίρι για θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C, και το χειμώνα για 7°C. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία ξεπεράσει τους 35°C, μειώνεται η απόδοση του μηχανήματος. Για θερμοκρασίες γύρω στους 45°C, η απόδοση μηδενίζεται ανάλογα με το ψυκτικό ρευστό. 
    Στην περίπτωση πολύ υψηλών θερμοκρασιών και ενώ εργάζονται οι συσκευές δεν μειώνεται η θερμοκρασία χώρου. Τέτοιο φαινόμενο παρατηρήθηκε στον καύσωνατου 1987.

Περισσότερα...

Θέματα Τεχνολογίας

Προστασία υδραυλικών δικτύων από πάγωμα

Α. Προστασία εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης

Β. Προστασία υδραυλικών εγκαταστάσεων

Γ. Προστασία ηλιακών θερμοσιφώνων

Δ. Προστασία κλιματιστικών συσκευών

Περισσότερα...

Τεχνολογία

Η συντήρηση των κλιματιστικών συσκευών (after sales service) 

 Το πλήθος των κλιματιστικών συσκευών που τοποθετούνται στην Ελλάδα σε κατοικίες και επιχειρήσεις συνεχώς αυξάνει. Ένα πρόβλημα που απασχολεί τον χρήστη μιας τέτοιας συσκευής είναι ο έλεγχος της και η αποκατάσταση των βλαβών της μετά την πώληση (after sales service). Είναι σημαντικός ο έλεγχος των συσκευών αυτών και για λόγους υγείας των χρηστών.

Περισσότερα...