Επιλέξτε γλώσσα


PRODUCTS

Τσίτσος - Κλίμα - Σεμινάρια

Τσίτσος - Κλίμα - δωρεάν software

Τσίτσος - Κλίμα - Τεχνική βιβλιοθήκη

ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ

The cart is empty

Ψύκτες & Αντλίες θερμότητας

         Οι έξι πρώτες φωτογραφίες αφορούν τις 8 Αντλίες Θερμότητας MCP Galletti στο Alexandra Hotel στην Κω.1

2

3

4

5

6

1

23

45

6

7

8

9

10

12


     Η 
Αντλία Θερμότητας LCE Galletti είναι εγκατεστημένη στην κατασκευαστική εταιρεία ΕΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.13

14

15

16171819