Επιλέξτε γλώσσα


PRODUCTS

Τσίτσος - Κλίμα - Σεμινάρια

Τσίτσος - Κλίμα - δωρεάν software

Τσίτσος - Κλίμα - Τεχνική βιβλιοθήκη

ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ

The cart is empty

"Σεμινάριο στην Κύπρο"

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2013 στην Κύπρο με θέμα: 
"Η Αντλία Θερμότητας: Πλεονεκτήματα, τρόποι επιλογής και εγκατάστασης. Τεχνικά χαρακτηριστικά"

 Για να δείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου πατήσετε εδώ

 

 P1010027


Η ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  Σήμερα με τις αυξημένες τιμές των ορυκτών καυσίμων, την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, την ζήτηση ψύξης το θέρος και την επιθυμία για παραγωγή ζεστού χρήσης, οδηγούμαστε στην μελέτη και κατασκευή συσκευών και συστημάτων που πρέπει να ικανοποιούν τις προαναφερθείσες απαιτήσεις και επιλογές μας. 
  Η Αντλία Θερμότητας (Α/Θ) είναι η σημερινή και για αρκετά χρόνια μετά, απάντηση της ανθρωπότητας στα θέματα κατανάλωσης ενέργειας και παραγωγής μόλυνσης από τις εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης. 
  Είναι αναγκαία και απαραίτητη η εξοικείωση των απασχολουμένων με τις Α/Θ τεχνικών όλων των βαθμίδων (μηχανολόγων μηχανικών, τεχνολόγων μηχανικών, ψυκτικών, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, επιχειρηματιών) διότι πρόκειται για εξειδικευμένη γνώση, η οποία είναι δύσκολο έως αδύνατο να δοθεί κατά την διάρκεια των σπουδών. Η ανάγκη ενημέρωσης είναι πολύ μεγαλύτερη σε τεχνικούς άλλων ειδικοτήτων όπως π.χ. Αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών.

P1010040


ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για τους συμμετέχοντες ο σκοπός του προγράμματος, όπως αυτό παρουσιάζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα, είναι: 
1. Να εξοικειωθούν με τις αντλίες θερμότητας.
2. Να αναγνωρίζουν τα βασικά τους στοιχεία.
3. Να επιλέγουν αντλίες θερμότητας.
4. Να γνωρίζουν και να υπολογίζουν το ενεργειακό όφελος.
5. Να γνωρίζουν και να υπολογίζουν το οικονομικό όφελος.
6. Να γνωρίσουν τους τρόπους εγκατάστασης αντλιών θερμότητας.
7. Να γνωρίσουν τα πλεονεκτήματα της Α/Θ σε σχέση με τα άλλα συστήματα θέρμανσης και ψύξης.
8. Να μπορούν να συγκρίνουν τις Α/Θ ως προς τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά.
9. Να γνωρίσουν την επίδραση στο περιβάλλον των συστημάτων ψύξης-θέρμανσης με Α/Θ και λεβητοστάσια πετρελαίου ή αερίου.