Επιλέξτε γλώσσα


PRODUCTS

Τσίτσος - Κλίμα - Σεμινάρια

Τσίτσος - Κλίμα - δωρεάν software

Τσίτσος - Κλίμα - Τεχνική βιβλιοθήκη

ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ

The cart is empty

Αντλίες Θερμότητας

   Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού πολλαπλών λειτουργιών

(Multifunctional units)

 Η επιτακτική αύξηση της ανάγκης για µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και αύξηση της παραγόµενης απόδοσης για την ψύξη, την θέρµανση και την παραγωγή νερού χρήσης συνδυασµένη µε την απαίτηση της ανεξάρτητης λειτουργίας σε κάθε περίοδο, οδήγησε στο να κατασκευάσουμε αντλίες θερµότητας πολλαπλών λειτουργιών µε ολική ανάκτηση θερµότητας.

   Στην ολική ανάκτηση θερµότητας όλη η θερµική ισχύς από την αφυπερθέρµανση – συµπύκνωση και υπόψυξη µεταφέρεται, κατά τη λειτουργία της ψύξης, στο παραγόµενο ζεστό νερό χρήσης. Στην µερική ανάκτηση µεταφέρεται στο ζεστό νερό χρήσης µόνο η θερµότητα αφυπερθέρµανσης, περίπου 40% της ολικής απορριπτόµενης θερµότητας από τον συµπυκνωτή. Είναι απαραίτητη, µετά την αντλία θερµότητας, η τοποθέτηση δοχείου αποθήκευσης ζεστού νερού, αντλίας νερού χρήσης, καθώς και του σχετικού συστήµατος αυτοµατισµού.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σύµφωνα µε τα διαγράµµατα της επόµενης σελίδας οι επιλογές λειτουργίας είναι:

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΟΥΣ

α) Μόνο ψύξη:
Το σύστηµα παράγει κρύο νερό στο κύκλωµα ΄΄1΄΄ µέσω του εναλλάκτη θερµότητας ‘’S1’’ και θερµότητα αποβάλλεται, µαζί µε την απορροφόµενη ισχύ από τους συµπιεστές στον εξωτερικό αέρα µέσω των πτερυγωτών στοιχείων του συµπυκνωτή. Οι ανεµιστήρες ρυθµίζονται για να µεταβάλλουν την παροχή αέρα σε σχέση µε την πίεση συµπύκνωσης.

β) Ψύξη & Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης: 
Το  σύστηµα  παράγει  κρύο νερό στο κύκλωµα ΄΄1΄΄ µέσω του εναλλάκτη θερµότητας ‘’S1’’ και ζεστό νερό στο κύκλωµα ‘’2’’ µέσω του εναλλάκτη θερµότητας ‘’S2’’. H θερµότητα αποβάλλεται από τον εναλλάκτη θερµότητας ‘’S1’’ µαζί µε την απορροφόµενη ισχύ από τους συµπιεστές και µεταφέρεται στο ζεστό νερό µέσω του πλακοειδή εναλλάκτη ‘’S2’’. Τα δύο κυκλώµατα έχουν ίση προτεραιότητα (ή και τα δύο θα φθάσουν στο σηµείο λειτουργίαςτους). Ο εναλλάκτης θερµότητας µε τα πτερύγια αλουµινίου χρησιµοποιείται για να αποθέσει/ αποβάλει θερµότητα στον αέρα µόνο στην περίπτωση που είναι απαραίτητο. Οι ανεµιστήρες σε αυτήν την λειτουργία είναι συνήθως απενεργοποιηµένοι. Εάν ο εναλλάκτης θερµότητας µε τα πτερύγια αλουµινίου χρησιµοποιηθεί οι ανεµιστήρες ενεργοποιούνται για να µεταβάλλουν την παροχή αέρα και στα δύο κυκλώµατα σε σχέση µε την πίεση συµπύκνωσης/ εξάτµισης.

γ) Μόνο παραγωγή ζεστού  νερού  χρήσης:
Το  σύστηµα  παράγει  ζεστό  νερό στο κύκλωµα ΄΄2΄΄ αφαιρώντας θερµότητα από τον αέρα  περιβάλλοντος µαζί µε  την απορροφόµενη ισχύ από τους συµπιεστές και µεταφέρεται στο νερό  µέσω  του  πλακοειδούς  εναλλάκτη  θερµότητας  ‘’S1’’.  Οιανεµιστήρ ρυθµίζονται για να µεταβάλλουν την παροχή αέρα σε σχέση µε την πίεση εξάτµισης.

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ

α) Μόνο θέρµανση:
Το σύστηµα παράγει ζεστό νερό στο κύκλωµα ‘’1’’ αφαιρώντας θερµότητα από τον αέρα περιβάλλοντος που µαζί µε την απορροφόµενη ισχύ από τους συµπιεστές την µεταφέρει στο νερό µέσω του πλακοειδούς εναλλάκτη θερµότητας ‘’S1’’. Οι ανεµιστήρες ρυθµίζονται για να µεταβάλλουν την παροχή αέρα σε σχέση µε την πίεση εξάτµισης.

β) Μόνο παραγωγή ζεστού νερού χρήσης: 
Το  σύστηµα  παράγει  ζεστό  νερό στο κύκλωµα ΄΄2΄΄ αφαιρώντας θερµότητα από τον αέρα περιβάλλοντος που µαζί µε την απορροφόµενη ισχύ από τους συµπιεστές, την µεταφέρει στο νερό µέσω του πλακοειδούς εναλλάκτη θερµότητας ‘’S2’’. Οι ανεµιστήρες ρυθµίζονται για να µεταβάλλουν την παροχή αέρα σε σχέση µε την πίεση εξάτµισης.

γ) Μερική θέρµανση & µερική  παραγωγή  ζεστού  νερού  χρήσης: 
Το σύστηµα παράγει ταυτόχρονα ζεστό νερό στο κύκλωµα ΄΄1΄΄ και στοκύκλωµα΄΄2΄΄ έως το µέγιστο του 50% και στις δύο απαιτήσεις. Εάν και οι δύο απαιτούν παραπάνω από το 50% τότε προτεραιότητα δίνεται στην παραγωγή ζεστού νερού και µετά στο κύκλωµα ΄΄2΄΄ για ζεστό νερό θέρµανσης. Η θερµότητα αφαιρείται από τον αέρα περιβάλλοντος καταναλώνοντας ισχύ από τους συµπιεστές και µεταφέρεται στον χρήστη µέσω του εναλλάκτη θερµότητας ΄΄S1΄΄. Η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης γίνεται µέσω του πλακοειδή εναλλάκτη θερµότητας ΄΄S2΄΄.

δ) Κύκλος απόψυξης:
Σκοπός είναι η παραγωγή θερµότητας πρώτα για την θέρµανση του χρήστη και µετά για την τήξη του πάγου που εµφανίζεται στην βάση των στοιχείων. Για να επιτευχθεί αυτό, το ζεστό νερό χρησιµοποιείται σαν µέσον, οι εναλλάκτες θερµότητας ΄΄S1΄& ΄΄S2΄΄ χρησιµοποιούνται σαν εξατµιστές και η µεταφερόµενη θερµότητα, προστιθέµενης και της απορροφούµενης ισχύος του συµπιεστή, χρησιµοποιείται στον πτερυγιοφόρο εναλλάκτη συµπύκνωσης (συµπυκνωτής).
Ο κύκλος απόψυξης αποδίδει λίγη θερµότητα στον χρήστη αφού η λογική είναι η απόψυξη να γίνεται ξεχωριστά στα δύο κυκλώµατα, έτσι ώστε όταν το ένα κύκλωµα είναι στην διαδικασία της απόψυξης το άλλο παράγει θερµότητα στον χρήστη αποφεύγοντας να αφαιρέσει θερµότητα από το σύστηµα (µέσω απόψυξης και σ’ αυτό). Προσοχή χρειάζεται για την επιλογή των µονάδων πολλαπλών εφαρµογών. Στην αγορά “κυκλοφορούν” µονάδες οι οποίες δεν παρέχουν αυτήν τη δυνατότητα, παρ’ όλο που παράγουν ζεστό νερό χρήσης. Αυτές, πχ κατά τη λειτουργία θέρους για να δώσουν ζεστό νερό σταµατούν τη λειτουργία ψύξης και γυρίζουν στη λειτουργία θέρµανσης. Αυτό προφανώς συµβαίνει διότι δεν διαθέτουν τρίτοεναλλάκτη.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ-ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ 1
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό: "Ψυκτικός", τεύχος 19, Ιούλιος-Αύγουστος 2011.